Uplatněné výsledky

Publikace Ryba a klášter

Seminář Ryba a klášter

Konferenční příspěvky

Studie, články, odborné knihy

Workshop Vánoční rybí tradice a jejich obraz ve specifických pramenech