Aktivity

Publikace

Z činnosti výzkumného centra

Bogusław Czechowicz, Ilona Matejko-Peterka, Bogdan Kloch, Jerzy Sperka (eds.)
Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. Slezská univerzita v Opavě, Opava - Katowice 2022, ISBN 978-80-7510-517-2 (online)
Odkaz zde (on-line verze)

Irena Korbelářová (Hg.), Radmila Dluhošová (Hg.) und Autorenkollektiv
Die Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz und Brieg in der Frühneuzeit. Beiträge und Materialien zum Thema. Schlesische Universität in Troppau, Troppau 2022, ISBN 978-80-7510-496-0 (print), ISBN 978-80-7510-495-3 (online)
Odkaz zde (on-line verze)

Irena Korbelářová (ed.), Radmila Dluhošová (ed.) a kol.
Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2019, ISBN 978-80-7510-385-7 (print), ISBN 978-80-7510-386-4 (online)
Odkaz zde (on-line verze)

David Radek
Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460).
Život a legenda. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-282-6
Odkaz zde (obálka)

Markéta Tymonová
Obchod Moravy, Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-316-1
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová a kolektiv
Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-286-7
Odkaz zde (obálka)

Karla Vymětalová
Procul ex oculis, procul ex mente. Klasičtí filologové, klasičtí archeologové a profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově/Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (Biografické medailony). Slezská univerzita v Opavě, Opava 2017, ISBN 978-80-7510-232-4
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová - Rudolf Žáček
Kořeny i křídla. K historii opavských univerzitních areálů a budov. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ISBN 978-80-7510-213-3
Odkaz zde (obálka)

Wiesława Duży
Pamiętnikarze Polscy przełomu XVIII i XIX wieku wobec starości. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ISBN 978-80-7510-205-8
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová a kolektiv
Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, ISBN 978-80-7510-176-1
Odkaz zde (obálka)

Zapojení studentů do činnosti výzkumného centra

Karolína Krempl Kirschnerová
Kniha svatebních smluv města Mohelnice (1556-1640/1644). Německé smlouvy. Edice. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2020, ISBN 978-80-7510-429-8
Odkaz zde (obálka)

Karolína Kirschnerová
Kniha svatebních smluv města Mohelnice (1556-1640). České smlouvy. Edice. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-274-4
Odkaz zde (obálka)

Mikuláš Heinrich - Irena Korbelářová
Trhová registra města Opavy (1654-1658). Regestář. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2017, ISBN 978-80-7510-239-3
Odkaz zde (obálka)

Mikuláš Heinrich - Irena Korbelářová
Trhová registra města Opavy (1647-1652). Regestář - příspěvek ke studiu kulturních dějin a privátních a veřejných strategií měšťanské společnosti. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ISBN 978-80-7510-211-9
Odkaz zde (obálka)

Alexandr Michl-Bernard – Irena Korbelářová
Přijímání k měšťanskému právu v Krnově (1522-1742). Katalog nově přijatých měšťanů – příspěvek k výzkumu sociálních strategií a mobilit. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2014, ISBN 978-80-7510-111-2
Odkaz zde (obálka)

Popularizace, spolupráce s praxí

Alexandr Burda – Irena Korbelářová
Opavské Slezsko. Zde podáváme regionální pokrmy. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2014, ISBN 978-80-7510-070-2
Odkaz zde (obálka)

 

Projekty

"KUCHYNĚ A KULTURA STOLOVÁNÍ NA STŘEDOVĚKÝCH KNÍŽECÍCH DVORECH V OPAVĚ A RATIBOŘI".

Projekt z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140.

Vedoucí partner: Národní památkový ústav

Partneři: Powiat Racibórski, Slezská univerzita v Opavě (doba realizace 11/2017- 10/2018)

 

"KULINÁRNÍ DĚDICTVÍ ČESKÝCH ZEMÍ: PAMĚŤ, PREZENTACE A EDUKACE".

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV067.

Příjemce/řešitel - koordinátor: Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Další příjemci, členové konsorcia: Národní zemědělské muzeum v Praze, s. p. o.; Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha (doba realizace 2018-2022)

Uplatněné výsledky

Publicita a prezentace

 

"KULTURNÍ TRADICE ČESKÉHO RYBÁŘSTVÍ VE SVĚTLE JEHO VYUŽITÍ V CESTOVNÍM RUCHU A KRAJINOTVORBĚ".

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV057.

Příjemce/řešitel - koordinátor: Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

Další příjemci, členové konsorcia: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod; Národní zemědělské muzeum v Praze; Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.; Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta; Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská (doba realizace 2018-2021)

Uplatněné výsledky

 

Konference, semináře, workshopy

Pořádané/spolupořádané výzkumným centrem

 

OKNO DO HISTÓRIE POZOROVANIA HVIEZD

Kulturně-historický seminář, 19. června 2018, Kongresový sál Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pořádající instituce:

 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trenčianske osvetové stredisko
 • Trenčín
 • T-VIA o.z.
 • Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
 • Plakát
 • Pozvánka

SVATBY A SVATEBNÍ HOSTINY. TRADICE, SEBEPREZENTACE, KULTURNÍ TRANSFER

Mezinárodní workshop konaný u příležitosti International Gastronomy Seminar 2016, 30. června 2016, Gastrocentrum, Opava

Pořádající instituce:

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)
 • Program ke stažení
 • Fotogalerie

 

Výstavy

Pořádané/spolupořádané výzkumným centrem

S KNÍŽATY U STOLU. KUCHYNĚ A KULTURA STOLOVÁNÍ NA STŘEDOVĚKÝCH KNÍŽECÍCH DVORECH V OPAVĚ A RATIBOŘI

Výstava v rámci projektu "Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři". Projekt z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 013/0001140, 29. června - 31. října 2018, zámek v Hradci nad Moravicí

Pořádající instituce:

Publicita:

Publikace:

Irena Korbelářová, Michal Zezula (edd.)
S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Ostrava - Ratiboř 2018, ISBN 978-80-88240-03-7
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová, Michal Zezula (edd.)
Przy książęcym stole. Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu. Ostrava - Racibórz 2018, ISBN 978-80-88240-04-4
Odkaz zde (obálka)

 

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ A FOTOGRAFIE

Mikrovýstava konaná u příležitosti International Gastronomy Seminar 2016 a mezinárodního workshopu Svatby a svatební hostiny. Tradice, sebeprezentace, kulturní transfer, 27. června - 1. července 2016, Gastrocentrum, Opava

Pořádající instituce:

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
 • Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)

 

VIII FORUM MUZEÓW DOMOWYCH z sympozjum „Biesiada – gościna – kuchnia“

Mezinárodní setkání se sympoziem, 19. a 20. září 2015, Kudowa Zdrój, Česká Skalice

Patronát: Konference rektorů slezských univerzit/Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Pořádající instituce:

 • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Město Česká Skalice
 • Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. (Vila Čerych)
 • Program ke stažení 

 

Mezinárodní spolupráce

 • Mezinárodní centrum slezských studií při Konferenci rektorů slezských univerzit/Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich, Konferencja Uniwersytetów Śląskich
 • Forum Muzeów domowych (bulletin 2014)
 • Polsko-czeskie Towarzystwo Naukowe

Popularizace, spolupráce s praxí

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace, projekt OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014, zapojení členů centra)

Spolupráce s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu FPF v oblasti popularizace kulinárního dědictví Slezska a jeho uplatnění v oblasti služeb a cestovního ruchu