Aktivity

Publikace

Z činnosti výzkumného centra

Irena Korbelářová (ed.), Radmila Dluhošová (ed.) a kol.
Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2019, ISBN 978-80-7510-385-7 (print), ISBN 978-80-7510-386-4 (online)
Odkaz zde (on-line verze)

David Radek
Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-282-6
Odkaz zde (obálka)

Markéta Tymonová
Obchod Moravy, Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-316-1
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová a kolektiv
Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-286-7
Odkaz zde (obálka)

Karla Vymětalová
Procul ex oculis, procul ex mente. Klasičtí filologové, klasičtí archeologové a profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově/Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 (Biografické medailony). Slezská univerzita v Opavě, Opava 2017, ISBN 978-80-7510-232-4
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová - Rudolf Žáček
Kořeny i křídla. K historii opavských univerzitních areálů a budov. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ISBN 978-80-7510-213-3
Odkaz zde (obálka)

Wiesława Duży
Pamiętnikarze Polscy przełomu XVIII i XIX wieku wobec starości. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ISBN 978-80-7510-205-8
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová a kolektiv
Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, ISBN 978-80-7510-176-1
Odkaz zde (obálka)

Zapojení studentů do činnosti výzkumného centra

Karolína Krempl Kirschnerová
Kniha svatebních smluv města Mohelnice (1556-1640/1644). Německé smlouvy. Edice. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2020, ISBN 978-80-7510-429-8
Odkaz zde (obálka)

Karolína Kirschnerová
Kniha svatebních smluv města Mohelnice (1556-1640). České smlouvy. Edice. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2018, ISBN 978-80-7510-274-4
Odkaz zde (obálka)

Mikuláš Heinrich - Irena Korbelářová
Trhová registra města Opavy (1654-1658). Regestář. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2017, ISBN 978-80-7510-239-3
Odkaz zde (obálka)

Mikuláš Heinrich - Irena Korbelářová
Trhová registra města Opavy (1647-1652). Regestář - příspěvek ke studiu kulturních dějin a privátních a veřejných strategií měšťanské společnosti. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ISBN 978-80-7510-211-9
Odkaz zde (obálka)

Alexandr Michl-Bernard – Irena Korbelářová
Přijímání k měšťanskému právu v Krnově (1522-1742). Katalog nově přijatých měšťanů – příspěvek k výzkumu sociálních strategií a mobilit. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2014, ISBN 978-80-7510-111-2
Odkaz zde (obálka)

Popularizace, spolupráce s praxí

Alexandr Burda – Irena Korbelářová
Opavské Slezsko. Zde podáváme regionální pokrmy. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2014, ISBN 978-80-7510-070-2
Odkaz zde (obálka)

 

Projekty

"KUCHYNĚ A KULTURA STOLOVÁNÍ NA STŘEDOVĚKÝCH KNÍŽECÍCH DVORECH V OPAVĚ A RATIBOŘI".

Projekt z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140.

Vedoucí partner: Národní památkový ústav

Partneři: Powiat Racibórski, Slezská univerzita v Opavě (doba realizace 11/2017- 10/2018)

 

"KULINÁRNÍ DĚDICTVÍ ČESKÝCH ZEMÍ: PAMĚŤ, PREZENTACE A EDUKACE".

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV067.

Příjemce/řešitel - koordinátor: Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Další příjemci, členové konsorcia: Národní zemědělské muzeum v Praze, s. p. o.; Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha (doba realizace 2018-2022)

Uplatněné výsledky

Publicita a prezentace

 

"KULTURNÍ TRADICE ČESKÉHO RYBÁŘSTVÍ VE SVĚTLE JEHO VYUŽITÍ V CESTOVNÍM RUCHU A KRAJINOTVORBĚ".

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV057.

Příjemce/řešitel - koordinátor: Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

Další příjemci, členové konsorcia: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod; Národní zemědělské muzeum v Praze; Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.; Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta; Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská (doba realizace 2018-2021)

Uplatněné výsledky

 

Konference, semináře, workshopy

Pořádané/spolupořádané výzkumným centrem

 

PRAMENY, LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE K DOKUMENTACI KULINÁRNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÝCH ZEMÍ

Workshop k projektu NAKI II Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (č. DG18P02OVV067), 11. října 2018, Opava

Pořádající instituce:

 • Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r. o. a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s.
 • Program
 • Prezentace

OKNO DO HISTÓRIE POZOROVANIA HVIEZD

Kulturně-historický seminář, 19. června 2018, Kongresový sál Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pořádající instituce:

 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trenčianske osvetové stredisko
 • Trenčín
 • T-VIA o.z.
 • Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
 • Plakát
 • Pozvánka

SVATBY A SVATEBNÍ HOSTINY. TRADICE, SEBEPREZENTACE, KULTURNÍ TRANSFER

Mezinárodní workshop konaný u příležitosti International Gastronomy Seminar 2016, 30. června 2016, Gastrocentrum, Opava

Pořádající instituce:

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)
 • Program ke stažení
 • Fotogalerie

 

Výstavy

Pořádané/spolupořádané výzkumným centrem

S KNÍŽATY U STOLU. KUCHYNĚ A KULTURA STOLOVÁNÍ NA STŘEDOVĚKÝCH KNÍŽECÍCH DVORECH V OPAVĚ A RATIBOŘI

Výstava v rámci projektu "Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři". Projekt z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 013/0001140, 29. června - 31. října 2018, zámek v Hradci nad Moravicí

Pořádající instituce:

Publicita:

Publikace:

Irena Korbelářová, Michal Zezula (edd.)
S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Ostrava - Ratiboř 2018, ISBN 978-80-88240-03-7
Odkaz zde (obálka)

Irena Korbelářová, Michal Zezula (edd.)
Przy książęcym stole. Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu. Ostrava - Racibórz 2018, ISBN 978-80-88240-04-4
Odkaz zde (obálka)

 

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ A FOTOGRAFIE

Mikrovýstava konaná u příležitosti International Gastronomy Seminar 2016 a mezinárodního workshopu Svatby a svatební hostiny. Tradice, sebeprezentace, kulturní transfer, 27. června - 1. července 2016, Gastrocentrum, Opava

Pořádající instituce:

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
 • Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800)

 

VIII FORUM MUZEÓW DOMOWYCH z sympozjum „Biesiada – gościna – kuchnia“

Mezinárodní setkání se sympoziem, 19. a 20. září 2015, Kudowa Zdrój, Česká Skalice

Patronát: Konference rektorů slezských univerzit/Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Pořádající instituce:

 • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 • Město Česká Skalice
 • Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. (Vila Čerych)
 • Program ke stažení 

 

Mezinárodní spolupráce

 • Mezinárodní centrum slezských studií při Konferenci rektorů slezských univerzit/Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich, Konferencja Uniwersytetów Śląskich
 • Forum Muzeów domowych (bulletin 2014)
 • Polsko-czeskie Towarzystwo Naukowe

Popularizace, spolupráce s praxí

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace, projekt OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014, zapojení členů centra)

Spolupráce s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu FPF v oblasti popularizace kulinárního dědictví Slezska a jeho uplatnění v oblasti služeb a cestovního ruchu