Personální složení

Vedoucí:

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Tajemník/ce:

Mgr. Jorga Kunčíková

Výzkumný tým

prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr

Výzkumná oblast: dějiny Slezska 
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: boguslaw.czechowicz@fpf.slu.cz
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Výzkumná oblast: korpusová lingvistika, kulturní dědictví Slezska 
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: radmila.dluhosova@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 128
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

Výzkumná oblast: středověké dějiny českých zemí v evropském kontextu s akcentem na sociokulturní aspekty a mentalitu měšťanské společenosti
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: hana.komarkova@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 498
Bibliografie, projekty (výběr):

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Výzkumná oblast: dějiny raného novověku, každodennost a kulturní dědictví Slezska
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: irena.korbelarova@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 242, 553 684 476
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Výzkumná oblast: kulturní dějiny českých zemí a střední Evropy starší doby
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: p.kozak@zao.archives.cz
Telefon: 553 684 477
Bibliografie, projekty (výběr):

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Výzkumná oblast: pomocné vědy historické, kulturní dějiny Slezska
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: ilona.matejko-peterka@fpf.slu.cz
Telefon: 733 229 012
Bibliografie, projekty (výběr):

PhDr. Dalibor  Prix, CSc.

Výzkumná oblast: dějiny umění
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: prix@udu.cas.cz
Telefon: 553 684 475
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

Mgr. David Radek, Ph.D.

Výzkumná oblast: středověké dějiny
Ústav/pracoviště: Ústav historický věd FPF
E-mail: david.radek@fpf.slu.cz
Telefon: 553 684 498
Bibliografie, projekty (výběr):

 

Spolupracovníci:

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Výzkumná oblast: dějiny Slezska v raném novověku, česko-polské vztahy
Ústav/pracoviště: Fakulta veřejných politik
E-mail: rudolf.zacek@fvp.slu.cz
Telefon: 553 684 141
Bibliografie, projekty (výběr):
Osobní stránka

doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Výzkumná oblast: kulturní dějiny
Ústav/pracoviště: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
E-mail: nmoravkova@gmail.com
Telefon:
Bibliografie, projekty (výběr):