Prameny, literatura

PRAMENY, LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE K DOKUMENTACI KULINÁRNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÝCH ZEMÍ

Workshop k projektu NAKI II Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (č. DG18P02OVV067), 11. října 2018, Opava

Pořádající instituce:

  • Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r. o. a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s.
  • Program
  • Prezentace